Check out process

14/01/2016

Khá nhiều website thương mại điện tử vẫn đang thiết kế những process check out kiểu như trong clip này.

• • •